Training

Maatwerk trainingen

The GROW Factor biedt maatwerk trainingen op het gebied van:

• Directie
• Management
• Sales
• Service

De doelstellingen van jouw organisatie bepalen de training die The GROW Factor aanbiedt. Daarom stellen wij vooraf samen de te bereiken resultaten af en ontwikkelen vervolgens op basis hiervan een passende training. Dit betekent dat duur en intensiteit van de training afhangt van de te bereiken resultaten.

Het resultaat van iedere (maatwerk)training wordt bepaald door de toepassing van het geleerde in de praktijk. Dit betekent dat deelnemers er rekening mee moeten houden dat zij het geleerde toepassen in hun dagelijkse praktijk en dit ook evalueren. Dat kunnen zij zelfstandig doen en/of met hulp van hun leidinggevende.

Dit vraagt tijd: de praktijk leert dat dit na iedere trainingsdag dan ook minimaal 5 uur per week vraagt, naast de actieve deelname van de trainingsdagen. Ook voor leidinggevenden die een leiderschaps- of managementtraining volgen, geldt dit.

Alle ontwikkelinstrumenten die The GROW Factor aanbiedt, zijn ontwikkeld voor deelnemers met minimaal MBO niveau.

MEER WETEN & AFSPRAAK MAKEN?

+31 (0)161 77 88 00 | office@thegrowfactor.nl